LØRDAG 27. AUGUST PÅ NOTODDEN

Oversiktskart
m/transport

SS 1
Dårstul S

SS 2 / 4
Klevarsida

SS 3

Dårstul N

 Start SS 5/7 Årlifoss

 Kart detaljert

SS 5 / 7
Årlifoss

SS 6 / 8
Liangrenda

SS1 Dårstul syd  13,15 km

SS3 Dårstul nord   11,45 km

 

Start første deltager

SS 1 ca kl 08:37 og SS 3 ca kl 11:29

 

Dårstul etappen ble sist kjørt i 2013 men da i en mye kortere versjon.

Årets etappe vil bli kjørt i to kombinasjoner

Dårstuletappen starter på smal vei med skogsbilpreg kvaliteten på veien stiger utover etappen og  avsluttes med bred og raske vei karakter.

 

SS1 går vestover og etter 3,4 km svinger etappen sydover og kommer inn på veidele ved Dårstul hytta etter 8,83 km.

 

SS2 stater på samme sted men på veidele 3,4 km svinger SS3 nordover og kommer inn på siste del av Styggedalen som ble kjørt i 2014 herifra går det nedover i krevende svinger til dårstul hytta og deltagerne kommer da inn fra den nordlige veien i Dårstul krysset etter 7,15 km.

 

Fra Dårstulhytta  og de siste 5 km går på fantastisk flott og god rallyvei med store krøn gjennom runde fine svinger. Etappen har flere utfordrende broer med betongvanger hvor det lønner seg å ta det varsomt.

 

Fra start er det vanskelig og ta seg inn for publikum så det anbefales ikke som publikum inngang.

 

Det er mulig å gå inn fra Elgsjø kaffe og man vil da komme inn på etappen ved 6,8 km.

Da denne delen kun kjøres som SS1 kan man gå til krysset Dårstul  eller veidele på 3,4 km når SS1 er ferdig , og se bilene om igjen når etappen kjøres som SS3.

 

Fra mål er det fine områder hele veien inn til Dårstulhytta, men det er noe begrenset parkering på målsiden. Fordelen på målsiden er at det er veldig kort å kjøre til start på Årlifoss etappen som er

SS 5-7.

SS 2 / 4 Klevarsida.

 

Etappen er 8,56 km og kjøres to ganger.

 

Start første deltager

SS 2 ca kl 09:29 og SS 4 ca kl 12:21

 

Dette er Fylkesvei 555 som snor seg oppover vestsiden av Heddalsvatnet gjennom nydelige gårdseindommer.  Underlaget er av super kvalitet. Den nye sløyfen kjøres også i år og er ca 3,3 km på en kommunal vei rett etter start. Denne delen er trangere med lavere hastighet og løsere underlag som vil kreve flere egenskaper av sjåførene. Veien har krevende svinger som går tett på gårdsplasser. På slutten blir det en heftig utforkjøring før deltageren kommer ut på fylkesvei 555 igjen.

Deretter går ferden videre på brede raske veier med lange svinger med høy hastighet.

 

Mot slutten av etappen blir det mere svinger men selve målgangen er rask med hastigheter opp mot 180 km/t.

Publikum har flest muligheter fra start. Her er det stor tilrettelagt parkering helt inne ved starten og man kan gå på fylkesvein inn til veidele ved 3,3 km.

Fra målsiden er det også gode adkomstmuligheter, men vankelig å gå hvis man har tenkt seg lengre inn en ca 1 km inn, da etappen går i ulendt terreng.

 

SS1 Dårstul syd  13,15 km

SS3 Dårstul nord   11,45 km

 

Start første deltager

SS 1 ca kl 08:37 og SS 3 ca kl 11:29

 

Dårstul etappen ble sist kjørt i 2013 men da i en mye kortere versjon.

Årets etappe vil bli kjørt i to kombinasjoner

Dårstuletappen starter på smal vei med skogsbilpreg kvaliteten på veien stiger utover etappen og  avsluttes med bred og raske vei karakter.

 

SS1 går vestover og etter 3,4 km svinger etappen sydover og kommer inn på veidele ved Dårstul hytta etter 8,83 km.

 

SS2 stater på samme sted men på veidele 3,4 km svinger SS3 nordover og kommer inn på siste del av Styggedalen som ble kjørt i 2014 herifra går det nedover i krevende svinger til dårstul hytta og deltagerne kommer da inn fra den nordlige veien i Dårstul krysset etter 7,15 km.

 

Fra Dårstulhytta  og de siste 5 km går på fantastisk flott og god rallyvei med store krøn gjennom runde fine svinger. Etappen har flere utfordrende broer med betongvanger hvor det lønner seg å ta det varsomt.

 

Fra start er det vanskelig og ta seg inn for publikum så det anbefales ikke som publikum inngang.

 

Det er mulig å gå inn fra Elgsjø kaffe og man vil da komme inn på etappen ved 6,8 km.

Da denne delen kun kjøres som SS1 kan man gå til krysset Dårstul  eller veidele på 3,4 km når SS1 er ferdig , og se bilene om igjen når etappen kjøres som SS3.

 

Fra mål er det fine områder hele veien inn til Dårstulhytta, men det er noe begrenset parkering på målsiden. Fordelen på målsiden er at det er veldig kort å kjøre til start på Årlifoss etappen som er

SS 5-7.

SS 5 / 7 Årlifoss

 

Etappen er 11,50 km og kjøres to ganger.

 

Start første deltager

SS 5 ca kl 14:07 og SS 7 ca kl 16:23

 

Årlifossetappen er signaturetappen til Rally Telemark som er kjent for målgangen i Hove grustak med lett adkomst uten at man må gå langt.

I år kjøres etappen motsatt vei og starten blir på samme sted som målgang har vært.

Dette vil gi en ny opplevelse for de som har vært i grustaket før.

Publikum får da muligheten til å se rallybilenes prosedyrer frem til start og man vil se like mye kjøring som ved målgang.

 

Etappen går innover på rask vei gjennom med bratte skrenter og store bakketopper.

Etter 4,9 km kommer en bro hvor det blir en sjikane for å bremse farten da denne kommer brått på.

500 meter etter denne broen kommer bilene til veidele ved demningen på Grønnvollfoss.

Her er det også adkomstmuligheter for de som kjører bil til Grønnvollfoss.

 

Videre vil etappen stige jevnt oppover til ca. 9 km og går da over til kommunal vei som går nedover med mange vanskelige svinger. Svingene har dype grøfter som lett kan bli feller for deltagerne hvis de kutter for mye i svingene.

Det er vanskelig å ta seg frem på de siste 3 km så ønsker man å finne god publikumsplasser her må man reise inn tidlig før veien blir stengt. Det ikke er forsvarlig å bevege seg på etappen etter at løpet er i gang.

SS 6 / 8 Liangrenda

 

Etappen er 6,01 km og kjøres to ganger.

 

Start første deltager

SS 6 ca kl 14:34 og SS 8 ca kl 16:50

 

Dette er den korteste etappen i årets løp, men det er den med høyest snitthastighet.

Nærmeste adkomst for publikum er fra start som er rett på utsiden av Gransherad kirke.

Veien er vanskelig å gå, da det er trangt langs veien med elva på venstre side. Vi oppfordrer publikum til å være trygt plassert i god til før start.

 

Etappen starter med lange raske svinger og mot midten av etappen er det lange sletter hvor de høyeste hastighetene i Rally Telemark blir. Etter den raskeste sletta blir det en sjikane for å senke hastigheten da den siste delen av etappen får mer svinger mot målgang. De som ønsker å gå inn fra mål må gå fra Årlifoss, det er ca. 600 meter inn til målposten.

Etappen Liangrenda ble sist kjørt i 2013.